سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » کمیته علمی بازگشت

اعضای کميته علمی:

·        دکتر محمدحسين پناهی (رئيس کميته علمی، استاد دانشگاه علامه طباطبايی)

·        دکتر هادی اکبرزاده (دبير کنفرانس، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)

·        دکتر تقی آزاد ارمکی (استاد دانشگاه تهران)

·        دکتر منصوره‌ اعظم آزاده (دانشيار دانشگاه الزهرا)

·        آيت‌الله عليرضا اعرافی (استاد جامعة المصطفی العالميه)

·        دکتر غلامعلی افروز (استاد دانشگاه تهران)

·        دکتر احمد جعفری صميمی (استاد دانشگاه مازندران)

·        حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسين خسروپناه (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی)

·        دکتر عباسعلی زالی (استاد دانشگاه تهران)

·        دکتر مصطفی سليمی‌فر (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

·        دکتر اسماعيل شهبازی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

·        دکتر مهدی طالب (استاد دانشگاه تهران)

·        دکتر غلامرضا غفاری (دانشيار دانشگاه تهران)

·        دکتر مرتضی فرهادی (استاد دانشگاه علامه طباطبايی)

·        آيت‌الله. محسن فقيه حبيبی (استاد درس خارج حوزه علميه قم)

·        دکتر عبدالعلی قوام (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

·        دکتر محمود متوسلی (استاد دانشگاه تهران)

·        دکتر مهدی محسنيان‌راد (دانشيار دانشگاه امام صادق عليه السلام)

·        دکتر مصطفی ملکوتيان (استاد دانشگاه تهران)

·        دکتر محمد ميرزايی (استاد دانشگاه تهران)

·        حجت‌الاسلام دکتر سيدحسين ميرمعزی (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی)

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل